هدفهای زیست محیطی

 آثار و پيامدهاي صنعت اكوتوريسم

گردشگري و محيط زيست به طور متقابل به يكديگر وابسته اند. محيط زيست فيزيكي بسياري از جاذبه‌هاي توريستي را تشكيل مي دهد. توسعه اين صنعت مي تواند آثار متفاوتي بر محيط زيست داشته باشد. از اين رو توسعه و مديريت اكوتوريسم به گونه اي كه با محيط سازگار باشد و به افت كيفيت آن نيانجامد، عامل اساسي در دستيابي به توسعه پايدار به حساب مي آيد. كه از موارد آن مي توان آثار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و… را نام برد. ظهور اشكال جديد شغلي به ويژه براي زنان و جواناني كه چندان به امور كشاورزي علاقمند نباشند. همچنين ايجاد مشاغل مكمل براي جوانان روستا از قبيل : كار در مساكن تهيه شده براي گردشگران و بازديد كنندگان، تهيه خريد و لوازم مورد نياز آنها اعم از خوراكي و غيره و براي زنان روستائي  تهيه و توليد صنايع دستي، لوازم زينتي، تهيه فرآورده‌هاي دامي و … و فروش آن، از طريق اشتغالهاي زير:1-  اشتغال مستقيم : اشخاصي كه در موسسات توريستي از قبيل هتلها، رستورانها، فروشگاههاي توريستي و دفاتر سياحت به خدمت اشتغال دارند. به عبارتي ديگر نيروي انساني كه نقش مستقيم دارند. 2- اشتغال غيرمستقيم : مشاغلي كه در بخش‌هاي تداركاتي همچون كشاورزي، ماهيگيري و تو ليد ايجاد شده اند و نقش غيرمستقيم دارند به عبارت ديگر نيروهايي كه صرفاً براي صنعت توريسم به كار گرفته نشده اند.3- اشتغال القايي : اشخاصي كه به واسطه هزينه كردن درآمدهاي حاصل از اشتغال مستقيم و غيرمستقيم اشتغال مي يابند براي مثال توسعه صنعت توريسم منجر به توسعه صنايع دستي شده و سطح اشتغال را بالا مي برد. ايجاد انگيزه خود اتكائي، احساس اعتماد به نفس كه خود موجبات جلوگيري از روند مهاجرت به شهرها را به دنبال خواهد داشت. پيشرفت اجتماعي بهتر و بيشتر در مواجهه با تازه واردين به گونه اي كه فرد روستائي احساس كند از مهارتهايش به طور موثرتر و سودمندتري بهره برداري مي شود. صنعت جهانگردي نسبت به صنايع ديگر (صنايع شيميائي، ذوب آهن، سيمان و …) كمتر محيط را آلوده مي كند و اين امر بستگي به رفتار و عملكرد جهانگرد دارد. در عصر حاضر كه دوران مبارزه با آلودگي محيط زيست است به جهانگردي در مقام مقايسه با صنايع ديگر، صنعتي بدون آثار شديد آلودگي مي نگرند. از طرف ديگر گسترش فعاليت‌هاي مربوط به توسعه جهانگردي خاصه اكوتوريسم در منطقه طرح موجب تغيير چشم اندازهاي طبيعي آن منطقه مي گردد. براي مثال با گسترش فعاليت‌هاي جهانگردي در محدوده فوق علاوه بر اثرات مثبتي كه ذكر آن گذشت به مرور زمان جمعيت روستاهاي آن افزايش مي يابد، قيمت زمين بالا مي رود و چشم اندازهاي طبيعي روز به روز كمتر و چشم اندازهاي ساخت دست بشر بيشتر مي شود (آذرنیوند و همکاران 6-1385:5).

2-6 معیشت پایدار

یکی از راهبردهایی که در سالهای اخیر به خصوص در کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته و در برخی از کشورها به اجرا درآمده است و نتایج مثبتی به همراه داشته است، توسعه و گسترش گردشگری در نواحی روستایی و استفاده از جاذبه‌های متعدد طبیعی و فرهنگی روستا به عنوان منبع درآمد و معیشت مردم روستا و در عین حال کمک به حفاظت از سرمایه‌ها و جاذبه‌های منحصر به فرد طبیعی و فرهنگی روستاست. گردشگری به عقیده بسیاری از محققان، در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی مزایای بسیاری دارد که آن را به ابزاری موثر برای از بین بردن فقر تبدیل می کند. گرچه تحقق آن تا حد زیادی مستلزم این اسن که دستور کار فقر به طور مشخص تری در برنامه‌ها و استراتژی‌های ملی گردشگری برای تقویت مشارکت و فرصت‌های بیشتر برای قشر فقیر گنجانیده شود (Ashley, Roe and Goodwin 2001 , UNWTO 2004b). رویکردهای موجود در تحقیقات گردشگری سنتی در سال‌های اخیر، به علت کمبود توجه به مسئله معیشت و کاهش فقر روستایی بسیار مورد انتقاد بوده اند.  برخی اعتقاد دارند که این کمبود و نقص می تواند با استفاده از رویکرد معیشت پایدار (SLA) برای هدایت و تحلیل نقش گردشگری در توسعه روستایی مورد توجه قرار گرفته و برطرف شود (Ashley, 2000 & Tso & Wall , 2009). رویکرد معیشت پایدار، در دهه 1980، به عنوان رویکردی جدید در مقوله توسعه روستایی و با هدف کاهش و ریشه کنی فقر روستایی مطرح شد (Corney & Litvinoff , 1998). این رویکرد بر تفکری جامع و منسجم درباره کاهش فقر و توسعه روستایی تاکید کرده است و به سرعت محبوبیت زیادی در میان محققان و دست اندرکاران توسعه به دست آورد (دپارتمان توسعه بین الملل DFID , 1999).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی و تحلیل تأثیر احداث اقامتگاه­های بوم­گردی بر روی معیشت جامعه محلی، مطالعه موردی، روستای افراچال ساری