ارزیابی چرخه عمر

هنگام بررسی اثرات زیست محیطی محصولات بررسی مراحل طراحی و تولید محصول به تنهایی کافی نمی باشد و می بایست از مر حله ماده خام تا پایان عمر مصرف محصول را بررسی کرد این رویکرد در واقع ارزاریابی دوره عمر محصول می باشد. ارزیابی چرخه عمر، فرایند ارزیابی تاثیراتی می باشد که محصول در طول چرخه عمرش بر روی محیط زیست می گذارد. این ارزیابی شامل کل دوره عمر محصول، فرایند ها و فعالیت ها ( استخراج وآماده سازی ماده خام، ساخت و تولید، حمل و نقل و توزیع، استفاده مجدد و نگهداری، بازیافت و دفع نهایی مواد) می باشد (فراهانی و همکاران، 2009).

چهار روش اصلی ارزیابی چرخه زندگی برای شرایط مختلف به شرح زیر وجود دارد:

1- از گهواره تا گور[1]: متداول ترین روش ارزیابی چرخه عمر است و در تحلیل نوع مواد مورد استفاده در ساخت یک محصول بکار می رود. این تحلیل کل دوره عمر محصول را پوشش می دهد.

2- از منبع تا چرخ[2] : کارایی سیستم حمل و نقل جاده ای از نظر میزان مصرف سوخت را مشخص می کند.

3- از گهواره تا ورود[3]: ارزیابی چرخه محصول تا زمانی که به مشتری تحویل شود را در نظر            می گیرد.

4- از گهواره تا گهواره[4]: که یک تفکر جدید در ارزیابی چرخه عمر است در این روش محل نابودی یک محصول به محل تولد محصول دیگری تبدیل می شود. به عنوان مثال بسیاری از شرکت های بازیافت از کاغذ با کیفیت بالا جهت تولید کاغذ های روزنامه ها و مقوای نازک با کیفیت پایین تر استفاده می کنند. (فراهانی و همکاران، 2009).

2-9-4- تاثیرات مدیریت زنجیره تامین سبز بر استراتژی های صنعت

تاثیرات مدیریت زنجیره تامین سبز بر صنعت قابل توجه است، زیرا که در آن سیستم خرید سبز به منظور کنترل تامین کنندگان، مخصوصاً برای تولید طرح اصلی(ODM)[5]، پایه ریزی می شود به نحوی که استانداردهای حامی محیط زیست برای محصولات رعایت می گردد. برای مثال به خاطر رعایت استانداردهای ELV، شرکت های اتومبیل سازی با هم دیگر همکاری کردند و سیستم بین المللی اطلاعات مواد (IDMS)[6] را ایجاد کردند که تضمین می کرد که مواد استفاده شده توسط تولید تجهیزات اصلی (OEM)[7] و تامین کنندگان آنها بر اساس استانداردهای بین المللی بوده است.

توضیحات و تفسیراتی در مورد اینکه چرا شرکت ها باید در فعالیت های مدیریت زنجیره تامین سبز شرکت کنند، وجود دارد. صادرات محصولات یا تامین مشتریان خارجی نیازمند این است که بنگاه ها بر «موانع سبز» فائق آیند، و توانایی رقابتی بین المللی خود را افزایش دهند. برای مثال IBM و Xerox از تامین کنندگان چینی خود خواسته اند که با استاندارد ISO14001 (سیستم های مدیریتی زیست محیطی) خود را توسعه دهند و فورد، تویوتا و جنرال موتورز از تامین کنندگان خود گواهینامه ISO14001 می خواهند.

      [1] Cradle-to-Grave

      [2] Weel-to-Wheel

      [3] Cradle-to-Gate

      [4] Cradle-to-Cradle

      [5] Orginal Design Manufacturing

      [6] International Material Data System

      [7] Orginal Equipment Manufacturing

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)