قابلیتهای چابکی :

قابلیتهای چابکی عبارت است از توانایی هایی که باید در سازمان ایجاد شود تا سازمان از قدرت مورد نیاز برای پاسخگویی به تغییرات برخوردار باشد (نورری مقدم، 1391).

الف ) پاسخگو بودن[1]

عبارت است از توانایی شناخت تغییرات و پاسخ سریع به آنهاست که شامل موراد زیر می­باشد:

 • احساس، درک و پیش بینی تغییرات.
 • واکنش سریع و فوری به تغییر.
 • ایجاد، اصلاح و بهبود تغییر.

ب) شایستگی[2]

عبارت است از مجموعه­ی وسیعی از توانایی ها که بهره وری فعالیت ها را در جهت رسیدن به اهداف سازمان تضمین می­کند و شامل موارد زیر مي‌باشد:

 • داشتن دیدگاه استراتژیک
 • تکنولوژیک های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری
 • کیفیت محصولات و خدمات
 • اثربخشی هزینه ها
 • مدیریت تغییر
 • معرفی محصولات جدید
 • یکپارچه سازی

پ) انعطاف پذیری[3]

عبارت است از توانایی تولید و ارائه محصولات متنوع و دست یابی به اهداف مختلف با منابع و تجهیزات یکسان و در چهار حوزه مي‌باشد:

 • انعطاف پذیری در حجم تولید محصول
 • انعطاف پذیری در شکا و مدل محصول
 • انعطاف پذیری در سازمان و موضوعات سازمانی
 • انعطاف پذیری در منابع انسانی

ت) سریع بودن[4]

عبارت است از توانایی انجام دادن عملیات در کوتاه ترین زمان ممکن که شامل موارد زیر است:

 • سرعت عرضه ی محصولات و خدمات جدید به بازار
 • تحویل سریع و به هنگام محصولات و خدمات
 • انجام سریع عملیات در زمان کوتاه ( نوری مقدم، 1388).

اصول چابکی از دیدگاه نایجل، گلدمن و پریس:

به زعم گلدمن و نایجل چابکی به معنای استفاده ترکیبی از فناوری­ها و رویه­های پیشرفته و شناخته شده تولیدی است. به عبارتی چابکی با تولید ناب، مدیریت کیفیت جامع، برنامه­ریزی نیازمندیهای مواد، مهندسی مجدد فرایندها و توانمند­سازی کارکنان انطباق دوسویه­ای داردد انها معتقدند تولید چابک دامنه­ی کاملی از فناوری­ها ی تولید منعطف را با درسهای آموخته شده از رویکردهای مدیریت کیفیت جامع ، تولید به هنگام و تولید ناب همسو و هم ردیف می­کنند (جعفرنژاد و شهائی ، 1389).

گلدمن و همکارانش در کتاب ” رقبای چابک و سازمان مجازی ” پیشنهاد می­کند چابکی چهار اصل به هم پیوسته را در بر می­گیرد که عبارتند از: انتقال ارزش به مشتریان، مهارت یافتن در زمینه­ی تغییر و عدم اطمینان، تشریک مساعی در جهت افزایش رقابت پذیری  و ایجاد سازمان مجازیش.

[1] – responsiveness

[2] – competency

[3] – flexibility

[4] – quickness

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام